För vem

 

Jag erbjuder terapi för dig som är över 18 år och vill lära känna dig själv bättre eller behöver hjälp med:

  • Oro och ångest.
  • Nedstämdhet och depression.
  • Grubblerier och ältande.
  • Social osäkerhet och social fobi.
  • Stress och utmattning.
  • Sömnstörning.
  • Relationsproblem.
  • Självförtroende och självkänsla.
  • Egenterapi för utbildning.

Monica Lawenius

Socionom
Magister i socialt arbete
Leg. psykoterapeut

Tel: 0733-244 945

E-post:
monica.lawenius[at]bredband.net