Hur går det till

En KBT-behandling består ofta av 10-20 sessioner, men kan vara kortare eller pågå betydligt längre om problemen är komplexa och omfattande.

Varje session håller vanligen på i 45 minuter men kan variera beroende på vad som ska bearbetas. Vanligt är också att man träffas en gång per vecka och behandlingen sker oftast på mottagningen.

Terapin börjar med en kartläggning av problemet/problemen och därefter gör vi en överenskommelse om vad vi ska börja arbeta med. Vi omprövar och utvärderar efterhand. När du kommit igång med förändringsarbetet och börjar uppnå de mål som du haft, så glesas samtalen vanligen ut och du får använda dina nya insikter och färdigheter på egen hand. Vi bestämmer tillsammans när det är dags att avsluta terapin.

Det terapeutiska arbetet är ett samarbete mellan terapeut och klient. Som terapeut kan jag förklara och göra problemen begripliga utifrån KBT-teorier. Och jag kan ge dig information om hur vi/du kan samarbeta på ett framgångsrikt sätt. Du förväntas att vara aktiv under terapin och mellan sessionerna då du får uppgifter att träna på.

Rådgivning: Du kanske behöver råd och stöd i olika livsfrågor som personlig utveckling, social förmåga och relationer utan att du vill påbörja en terapi. Vi utgår då ifrån de problem som du tar upp. Jag bidrar med min kunskap och erfarenhet som socionom, terapeut och människa. Hur du ska lösa dina problem beror på vem du är och jag kan vägleda dig i detta.

Tel: 0733-244 945

E-post:
monicalawenius[at]outlook.com