Monica Lawenius

Jag driver företaget Kognitivt alternativ – Monica Lawenius AB och är socionom, magister i socialt arbete och leg. psykoterapeut med auktorisation i kognitiv beteendeterapi, KBT.

KBT består av kognitiva och beteendeinriktade psykoterapier och min inriktning är framför allt kognitiv psykoterapi. Särskilt intresserad är jag av schematerapi. Det är en vidareutveckling av traditionell kognitiv beteendeterapi med influenser från gestaltterapi och anknytningsteori.

Tidigare har jag också arbetat med psykodynamisk inriktning. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med sociala problem, psykiska/psykiatriska problem och beroendeproblematik. Min människosyn präglas av tanken att alla har en inneboende kraft som kan utvecklas och växa och göra dig till en harmonisk, kreativ person.

En trygg och stabil uppväxt är en bra plattform, men inte alltid tillräckligt för att man ska må bra. Livet i sig innebär påfrestningar som påverkar oss på olika sätt. Personlig utveckling är därför något som pågår under hela livet och det är aldrig för sent att börja arbeta med sig själv.

Socionom
Magister i socialt arbete
Leg. psykoterapeut

Tel: 0733-244 945

E-post:
monicalawenius[at]outlook.com