Om KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en väl beprövad metod med erkänt goda resultat som utgår från människan och hennes samspel med omgivningen. Centralt är kopplingen mellan tankar – känslor – beteende/handlingar.

Under terapin tränar du på att bli medveten om dina inre psykologiska processer så att du kan förändra de automatiserade tankemönster och beteenden som du upplever som problematiska.

Förändringsarbetet kan kort beskrivas som att jag som terapeut, och du som patient tillsammans utforskar de föreställningar som du har om dig själv, andra och livet, för att se i vilken mån de stämmer med verkligheten. Den kognitiva psykoterapin syftar till att hjälpa dig att få nya erfarenheter som kan leda till att du får en mer realistisk uppfattning om dig själv och omvärlden.

Rådgivning: Du kanske behöver råd och stöd i olika livsfrågor som personlig utveckling, social förmåga och relationer utan att du vill påbörja terapi. Vi utgår då ifrån de problem som du tar upp. Jag bidrar med min kunskap och erfarenhet som socionom, terapeut och människa. Hur du ska lösa dina problem beror på vem du är och jag kan vägleda dig i detta.

Tel: 0733-244 945

E-post: monicalawenius[at]outlook.com